Christ in Me International
Neels Labuschagne on 13/09/2017

Huwelikshoekie

Die huwelik: die vertoonkas van GOD se verhouding met die Kerk

Neels Labuschagne on 13/09/2017

Waarheen Gaan Ek wanneer Ek Doodgaan?

Vir die meeste gelowiges is hierdie ‘n baie belangrike vraag, waarop daar verskeie antwoorde vanuit verskillende dogmatiese standpunte voortspruit. Daar is ook verskillende redes hoekom hierdie vraag vir mense so belangrik is. Sommige mense wil darem net ‘goed genoeg’ leef om eendag ‘hemel toe’ te gaan terwyl ander weer bekommerd is dat hulle dalk nie ‘goed genoeg’ leef nie en die risiko loop om dalk nooit die hemel te haal nie. Ander wil seker maak dat daar wel ‘n hemel bestaan waarheen hulle kan gaan wanneer hulle doodgaan. Dié vraag ontstaan vanuit ‘n groot gebrek aan kennis, wat juis tot gevolg het dat daar verkeerde opinies en idees rondom ‘hemel’ en ‘hemel toe gaan’ bestaan.

Renier de Bruin on 13/09/2017

Allowing Yourself to be Judged

Very few among us enjoy being judged. We must, however, understand that judgement – when done fairly and in accordance with the rules – is a very good thing for those that have given themselves to be judged. Take sports for example, judgement ensures a fair outcome. In life too, we can benefit from judgement in ways we have never dreamt of.

Simone van den Berg on 13/09/2017

The Will of GOD and a Good Report

People are accustomed to gathering with the multitudes. The fact that many are doing or believing the same thing seems to give them the illusion that it is right, and makes it feel safer. There is also a notion that the more the numbers, the more legitimate the belief. When studying Scripture, it is evident that throughout history GOD has made HIS most significant changes through an individual – chosen and appointed by HIM – to lead a minority group in the progressive Word of GOD and into the next season.

Melranda de Klerk on 13/09/2017

Besluite

Want soos hy in sy siel bereken, so is hy... (Spr 23:7 AOV).

Marlie Bornman on 13/09/2017

The Seed of Abraham

It is important to understand that GOD is SPIRIT and that HIS promises are spiritual. GOD used natural pictures (types and shadows) in the Old Testament to explain spiritual things to the people who would be hosts of HIS SPIRIT one day.

Wayne van Niekerk on 13/09/2017

Let Us be Accountable

He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters abroad. "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. "Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad; for a tree is known by its fruit. Brood of vipers! How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment (Matt 12:30-36 NKJV).

Bennie Oosthuizen on 13/09/2017

Een Evangelie

Paulus het homself baie ernstig uitgedruk oor die erns van die een evangelie.

Naudé Steyn on 13/09/2017

Waarheid en Oordeel

Die mens het vir lank ‘n wanbegrip gehad van wat die woord oordeel werklik beteken, en tog pas ons dit elke dag in ons persoonlike lewens- en werksituasies toe, sonder dat enige iemand daarmee fout vind.