Die opstanding van Christus

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding (Rom 6:1-5 AOV).

 

Dit is baie opvallend dat die apostels van Jesus Christus slegs getuienis gegee het oor een onderwerp – die opstanding – en dat dit ook die rede was hoekom hulle vervolg is. Die voorafgaande stelling word gestaaf deur die volgende twee skrifte:

Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig (Acts 4:2).

En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal (Acts 4:33).

 

Daarom is dit vir ons, as Christene, baie belangrik om in vandag se tyd die opstanding van Christus te verstaan, sodat ook óns hiervan kan getuig.

 

Om te begin moet ons verstaan dat almal wat gedoop is in Christus Jesus, gesterf het en saam met hom begrawe is. Dit beteken dat omdat een vir ons almal gesterf het, ons almal gesterf het (2 Kor 5:14).

 

Die Griekse woord vir dood is ”nekros” en beteken: om geestelik dood te wees, (waar jou siel nog nie een met GOD se denke is nie). Dit sê dus dat alhoewel jy ‘n Kind van GOD is, dit moontlik is dat jou siel nog slaap of verkeerde denke het wat teenstrydig is met GOD se heerlikheid (SY opinie, oordeel en siening).

 

Daar is gelukkig ‘n belofte wat saam met hierdie gedeelte in Romeine 6 kom: omdat ons gelykvormig geword het aan Jesus Christus se dood, sal ons ook gelykvormig wees aan sy opstanding en kan ons opgewek word om ‘n nuwe lewe te leef.

 

Die woord opgewek is die Griekse woord “egeiro” in die Grieks en beteken: om op te staan, om wakker te word vanuit slaap of dood, om die dooies tot die lewe te roep, om te verskyn. Die volgende skrif het selfs ‘n beter verduideliking: As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? (1 Kor 15:12).

 

In hierdie gedeelte praat Paulus oor sommige mense wat sê dat daar geen opstanding sal wees nie. Die Griekse woord vir opstanding is die woord “anastasis” en beteken: die opstanding van Christus, asook ‘n morele herstel in geestelike waarheid. Die woord opstanding in hierdie gedeelte beteken dus die aankoms van Christus (die nuwe skepsel of spesie binne in die mens), deur ‘n morele herstel van geestelike waarheid binne die siel of denke van die mens. ‘n Morele herstel wat daartoe lei dat die mens anders begin dink, om sodoende die plan van GOD – om die aarde vol te maak van SY opinie, oordeel en siening – te verwesenlik.

 

Bogenoemde stelling word ook gestaaf deur ons openingskrif van Romeine 6 waar daar staan dat Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Die woord heerlikheid is die Griekse woord “doxa” en beteken: opinie, oordeel en siening (of in ‘gewone Afrikaans’: iemand se denke). So, wat daar eintlik staan is dat Christus uit die dode opgewek was deur die denke, opinie, oordeel en siening van GOD, of dat Christus uit die dode opgewek was toe hy as ‘n nuwe skepsel die denke, opinie, oordeel en siening van GOD begin word het.

 

Kyk ook gerus na Handelinge 2:29-31, waar Lukas skryf van Dawid wat gepraat het oor die opstanding van Christus en dat Christus se siel nie in die doderyk gelaat is nie. Met ander woorde, dat sy denke nie in die hel of vleeslike manier van dink gelos is nie, maar oorgegaan het na ‘n verhewe hemelse denkpatroon.

 

Net so, met die tweede koms van Christus, word die broers van Jesus Christus opgewek deur die morele herstel van geestelike waarheid in hul denke rakende die heerlikheid (opinie, oordeel en siening) van GOD.

 

Ter opsomming: die opstanding van Christus het te doen met ‘n siels-dimensie wat anders moet begin dink. Daardeur sal die siel dit moontlik maak om die geesmens – die nuwe skepsel of spesie binne in die mens – te voorskyn te bring sodat hy (die nuwe spesie binne in die mens) sigbaar kan wees en nie meer slaap nie.

 

Ter afsluiting, hier is ‘n skrif (met verduideliking in hakies) en ‘n gebed  vir elkeen wat hier lees.

Staan op (word opgewek uit die dode), word verlig (ontvang ‘n morele herstel in geestelike waarheid); want jou lig (verstaanbaarheid rakende die dinge van GOD en die funksie van die mens) kom, en die heerlikheid (opinie, oordeel en siening) van die HERE gaan oor jou op (is hier). Want kyk, die duisternis (arrogansie teen die opinie, oordeel en siening van GOD) sal die aarde (die huidige toestand van die aarde) oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid (opinie, oordeel en siening) sal oor jou gesien word (Jes 60:1-2).

 

Staan op uit die dode en laat jou lig skyn!