Wat is Goddelike Liefde

Ons is almal bekend met die woord liefde, maar verstaan ons liefde? Ken ons liefde? Lewe ons ware liefde?

Wanneer dit by gesprekke kom waar situasies hanteer moet word, kom die volgende vraag gewoonlik op: “Glo jy dat GOD liefde is?”

En die antwoord is altyd “ja” – want dit staan so in die Bybel. Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde (1 Joh 4:7-8 AOV).

Dit is hartseer dat mense gewoonlik net 'n paar verse van 1 Johannes 4 lees en sodoende die hoofdoel van liefde mis. Al wat hulle raaklees is dat GOD liefde is, omdat HY SY Seun gestuur het as versoening vir sondes. Hoekom moes Jesus Christus (ons ouer broer volgens Romeine 8:29) gestuur word om die verlosser van sonde te wees? Wat was die doel met die kruis?

GOD het die mens geskape volgens SY beeld en gelykenis. HY wou hê dat die mens ‘n Godsoort moes wees. Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste (Ps 82:6).

Weens die sondeval het die mens die vermoë om GOD se beeld en gelykenis te wees verloor, daarom het GOD vir Jesus Christus – SY eerste Seun – gestuur as versoening van sonde. Dit was egter nooit die einddoel van GOD se liefde vir die mens nie, maar wel die middel tot die doel. As gevolg van GOD se liefde vir die mens was daar versoening en het die mens een geword met GOD.

En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom (1 Joh 4:16). Noudat ons die liefde van GOD ken en daarin glo, kan ons lewe as 'n Godsoort, as die beeld en gelykenis van GOD.

Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy (GOD) is, is ons ook in hierdie wêreld (1 Joh 4:17). As gevolg van hierdie kennis kan ons nou beklee word met die liefde (wat die band van volmaaktheid is) en ‘n aangename geur van lewe wees. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur (Ef 5:1-2).